FíRIN is een variatie op Fírinne, het Oud-Ierse woord voor waarheid (dat wat echt is), dat in de late negentiende eeuw bedacht werd. Dit woord impliceert zo veel als ‘trouw zijn aan iemand of iets’. Voor Tokina vertegenwoordigt FíRIN een belofte aan fotografen om hen te helpen de waarheid vast te leggen met deze revolutionaire nieuwe lijn. Met FíRIN kunnen fotografen kortom met vertrouwen fotograferen. Ieder beeld dat je maakt met een FíRIN vertelt zijn eigen moment van de waarheid.