TSE Imaging

Zo is het begonnen: al tientallen jaren was Tokina Service Europe het officiële Europese servicepunt voor producten van Tokina, Hoya en Slik. Dankzij een persoonlijke passie voor fijne techniek en gedreven door kwaliteitszin ontwikkelde Tokina Service Europe zich voor deze merken tot een van de voornaamste partners wereldwijd. Dit uitte zich bijvoorbeeld doordat technici uit alle windstreken hun training in Almere kregen. De relatie tussen oprichter Hans Langezaal en de managers van de Japanse kwaliteitsmerken was zo sterk en duurzaam dat in 2005 werd besloten ook de import en distributie van deze merken bij Hans en zijn team onder te brengen. Daarmee was TSE Imaging bv een feit.

Sterke relaties

Dankzij een goed begrip van en respect voor de oosterse culturen was Hans Langezaal in de gelegenheid in contact te komen met meer merkvertegenwoordigers. In de jaren die volgden voegde TSE Imaging gestaag meer merken aan haar assortiment toe. Stuk voor stuk sterke merknamen met productiefaciliteiten in Japan, China, Thailand, Vietnam, Zuid Korea en de Filipijnen. Leidend in de selectie van nieuwe merken is altijd geweest – en zal altijd zijn – de totale kwaliteit van het merk. Belangrijke factoren in die beoordeling zijn niet alleen de technische kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten, maar evenzeer de ergonomie ervan. Daarnaast zijn de productiefaciliteiten en een geborgd systeem van kwaliteitscontrole van het merk voor TSE van doorslaggevend belang. Aan het verwerven van een nieuw merk in het TSE merkenportfolio gaan dan ook altijd een of meer persoonlijke bezoeken aan productiefaciliteiten vooraf. Het hoeft geen betoog dat deze handelswijze er niet alleen toe leidt dat TSE Imaging de betere merken aan zich weet te binden, maar dat ook de relaties met gerenommeerde fabrikanten in het verre oosten steeds dieper geworteld raken. Mensen van TSE Imaging zijn in het verre oosten graag geziene gasten.

De organisatie in Almere kenmerkt zich door een down-to-earth en menselijke houding. Dit vat zich het beste samen als: gewoon doen, het beste voor iedereen proberen te bereiken met elkaar en dat op een fijne en respectvolle manier. Kortom: samenwerken moet vruchtbaar zijn voor alle partijen en het moet ook leuk zijn.